Παρουσιάσεις ομιλητών συνεδρίου

Συνεδρία 1| Γεωργία ακριβείας και τεχνητή νοημοσύνη στη σφαίρα των σύγχρονων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Συνεδρία 2| Προκλήσεις, τάσεις και προοπτικές στη νέα εποχή της ελληνικής κτηνοτροφίας

Συνεδρία 3| Επένδυση στα τοπικά προϊόντα, κλειδί ενδυνάμωσης της τουριστικής ταυτότητας προορισμών. Το μέλλον του αγροτουρισμού

Συνεδρία 4| Σύγχρονα προϊόντα, υπηρεσίες και χρηματοδοτικά εργαλεία για τον αγροδιατροφικό τομέα

 • Δρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας – Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Χρηματοδοτικά Εργαλεία Π.Α.Α. 2014-2020 – εισήγηση άνευ παρουσίασης
 • κ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Regional Mandate Manager, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων – Το Αγροτικό Ταμείο Εγγυήσεων
 • κ. Τάσος Μαντάγαρης, Sector Expert, Τομέας Στρατηγικής & Ανάλυσης, Γενική Διεύθυνση Small Business Segment Eurobank – Business Banking Αγροτικός τομέας: Ολοκληρωμένες λύσεις για την στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα
 • κ. Έφη Κοκορέλη, Επικεφαλής Γεωργικών & Τραπεζικών Ασφαλίσεων, Interamerican AE – Ασφάλιση: Ασπίδα προστασίας της αγροδιατροφικής αλυσίδας – εισήγηση άνευ παρουσίασης

Συνεδρία 5/ Μέτρα για την πιστοποίηση & αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας στην Ελλάδα

Διαπιστώσεις & συμπεράσματα από το AgriFood Traction Tour 2019 στην Ολλανδία

 • κ. Siwarde J. Sap, V.C. Steering Committee, Balkans & Black Sea Cooperation Forum, Sr. Economic Policy Advisor, Embassy of the Netherlands – παρουσίαση

Συνεδρία 6| Προοπτικές ανάπτυξης και συνεργασίας για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη

 • κ. Μάκης Boρίδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – εισήγηση άνευ παρουσίασης
 • κ. Κώστας Αχ. Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών – εισήγηση άνευ παρουσίασης
 • κ. Φωτεινή Αραμπατζή, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – εισήγηση άνευ παρουσίασης
 • κ. Yanko Ivanov, Υφυπουργός Γεωργίας, Τροφίμων & Δασών, Βουλγαρία – παρουσίαση
 • Πρέσβης Μιχαήλ Χριστίδης, Secretary General, Organization of the Black Sea Economic Cooperation – εισήγηση άνευ παρουσίασης

Συνεδρία 7| Η γεωργία του αύριο στο τρίπτυχο της συνέργιας επιστήμης-έρευνας-επιχειρήσεων

Συνεδρία 8| Πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του ανταγωνισμού στο σύγχρονο αγροδιατροφικό περιβάλλον

Επίσκεψη πεδίου, Λίμνη Κερκίνη, 2-11-2019: "η Βουβαλοτροφία στην Ελλάδα. Τάσεις, Προοπτικές"

 • Δρ. Δημήτριος Ρουστέμης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης – παρουσίαση

η απουσία υπερσυνδέσμου σημαίνει ότι η εισήγηση του συγκεκριμένου ομιλητή ήταν χωρίς παρουσίαση