Σχετικά με το Masterclass

Powered By:

Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο (Masterclass) αφορά στην ενδυνάμωση και στην υποστήριξη της γνώσης για την επιχειρηματικότητα. Παρέχεται δωρεάν σε νεοφυείς επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας και υλοποιείται αμέσως πριν το ετήσιο συνέδριο AgriBusiness Forum. Οι υποψήφιοι επιλέγονται βάσει του προφίλ της επιχείρησης, τη σύνθεση της ομάδας, το επιχειρηματικό σχέδιο, τη βιωσιμότητα της ιδέας, το θετικό αποτύπωμα και το επίπεδο καινοτομίας.

 

A) Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν?

 • Καινοτόμες ΜμΕ της αγροδιατροφικής αλυσίδας με έτος ίδρυσης τα τελευταία 6 χρόνια
 • ΜμΕ με πάθος και όραμα για ανέλιξη και ανάπτυξη σε τοπικό/διεθνές επίπεδο, θετικό αποτύπωμα στην αγροδιατροφική αλυσίδα και σεβασμό στο περιβάλλον
 • ΜμΕ με δραστηριότητα στην πρωτογενή παραγωγή ή επεξεργασία ή μεταποίηση τροφίμων, στα συστήματα άρδευσης, στις ψηφιακές τεχνολογίες, στους σπόρους-λιπάσματα, στις πράσινες συσκευασίες, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στον μηχανολογικό εξοπλισμό, στα συστήματα ανακύκλωσης, στην ανιχνευσιμότητα-ασφάλεια τροφίμων και σε κάθε άλλο πεδίο σχετικό με την αγροτεχνολογία.
 • ΜμΕ των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία καθίσταται ή μπορεί να θεωρηθεί εμπορικά βιώσιμο

 

B) Ποια τα κριτήρια συμμετοχής?

 • Να πρόκειται για ενεργή ΜμΕ επιχείρηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με έτος ίδρυσης την τελευταία 6ετία
 • Να συμμετέχει στον Διαγωνισμό Καινοτομίας
 • Να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του AgriBusiness Forum
 • Η αίτηση να παρέχει το σύνολο της ζητούμενης πληροφορίας, να υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας και να κάνει αποδεκτή την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Συμμετοχής της διοργάνωσης
 • Οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν να κάνουν ικανοποιητική χρήση της Αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά)
 • Η επιχείρηση να συμμετέχει με έως 2 εκπροσώπους (προαιρετικά)

 

Γ) Πως γίνεται η επιλογή?

 • Υστερα από αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, από συγκεκριμένη Επιτροπή Επιλογής που αποτελείται από τους επιστημονικούς εταίρους του AgriBusiness Forum
 • Σύμφωνα με το προφίλ και τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται παραπάνω
 • Βάσει της πληρότητας της αίτησης συμμετοχής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του AgriBusiness Forum

 

Δ) Πότε θα γνωρίζω αν θα συμμετέχω?

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εγγράφως έως τα μέσα Οκτωβρίου 2019

 

Ε) Τι μου παρέχεται αν επιλεγώ στο Masterclass?

Θα έχετε δωρεάν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Εκπαιδευτικό εργαστήριο διάρκειας 3 ημερών
 2. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό Καινοτομίας
 3. Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο αγροτεχνολογίας AgriBusiness Forum
 4. Συμμετοχή στην Επίσκεψη Πεδίου
 5. Πέντε γεύματα (εφόσον συμμετέχετε και στο συνέδριο)
 6. Ευκαιρίες ή/και συναντήσεις δικτύωσης
 7. Επικοινωνία με τους χορηγούς του AgriBusiness Forum
 8. Mεταφορά με το ΚΤΕΛ Σερρών από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη στις Σέρρες και αντίστροφα

Τόπος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών εργαστηρίων: Επιμελητήριο Σερρών


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 • Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων 2019: εδώ
 • Φόρμα δήλωσης συμμετοχής : εδώ
 • Η επιτροπή επιλογής: εδώ
 • Οι εισηγητές των εργαστηρίων: εδώ

Πληροφορίες: κα Χριστίνα Μάγκου, Τηλ. 2102845980