Η Κερκίνης Γη Κοιν.Σ.Επ., δραστηριοποιείται στο αγροδιατροφικό τομέα , παρέχοντας υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα από αγνές πρώτες ύλες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τρόφιμα διατροφικής αξίας και ποιότητας ανάλογα των απαιτήσεων του σύγχρονου ανθρώπου μέσω του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας

Το ξεκίνημα έγινε το 2013, όταν μια ομάδα βιοκαλλιεργητών της περιοχής της Κερκίνης Σερρών αποφάσισαν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο για την παραγωγή τους, μεταποιώντας, τυποποιώντας και διανέμοντας οι ίδιοι τα προϊόντα τους.

Το 2014 ολοκληρώθηκε και το σύγχρονο εργαστήριο της Κοιν.Σ.Επ. το όποιο πιστοποιείται βιολογικά σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές πιστοποίησης. Από τις αρχές του 2016 λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Κοιν.Σ.Επ. με τα προιόντα της αλλά και άλλων παραγωγών της περιοχής της Κερκίνης .