Ο Δρ Λυμπερόπουλος, είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Αναπαραγωγή Παραγωγικών Ζώων” στην Κατεύθυνση Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 1982. Το Νοέμβριο του 1997 ανακηρύχθηκε σε διδάκτορα του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ με ειδίκευση στην Τοξικολογία Αναπαραγωγής. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση της αναπαραγωγής, τη φυσιολογία αναπαραγωγής, την ενδοκρινολογία, την ανδρολογία, το συγχρονισμό οίστρων, την τεχνητή σπερματέγχυση παραγωγικών ζώων και την πρώιμη διάγνωση εγκυμοσύνης των αιγοπροβάτων με τη χρήση της υπερηχοτομογραφίας. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας δεκάδων ανταγωνιστικών εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 150 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει 450 ετεροαναφορές με h-index 12. Η συμβολή του στην επιστήμη και το αντίκτυπο του έργου του αναγνωρίστηκε με το να γίνει «De facto» διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αναπαραγωγής Ζώων (Diplom ECAR).