Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο Aachen Γερμανίας) με M.Sc. στη Διοίκηση (Management Science) από το Imperial College του Λονδίνου και διδακτορική διατριβή στο ΕΜΠ σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας.

Είναι Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων» στο ΕΜΠ και Καθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από το 1997 έως σήμερα. Είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Ήταν Σύμβουλος για θέματα Περιβάλλοντος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και τωρινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (www.wtert.gr), μέλος του διεθνούς δικτύου Columbia University, ερευνητής του Earth Engineering Center -Columbia University καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College-London.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Υπήρξε σύμβουλος της Υπουργού Πολιτισμού, Φάνης Πετραλιά, για τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, και της μετα-Ολυμπιακής χρήσης τους, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), Πρόεδρος της Ελληνικής εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) (τωρινός Επίτιμος Πρόεδρος), Πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών και Ενεργειακών Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επιπλέον, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (ΟΕΚ) και Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικών Εταιρειών.

Έχει οργανώσει 11 Διεθνή Συνέδρια και έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά Διεθνών συνέδριων και 30 ερευνητικά έργα.