Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός. Διδάκτωρ (PhD- Docteur Ingénieur) του Πανεπιστημίου Perpignan της Γαλλίας. Υφηγητής Αγρομετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Ηλιακή Ενέργεια» του Πανεπιστημίου Perpignan Γαλλίας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A. en «Thermodynamique et Cinétique à hautes températures») του Πανεπιστημίου Perpignan της Γαλλίας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μετεωρολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών,.

Πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρώην Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ).

Τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. Έχει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής, της βιοκλιματολογίας, στον έλεγχο περιβάλλοντος αγροτικών εγκαταστάσεων, στις τεχνολογίες θερμοκηπίων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό των θερμοκηπίων, τον εξοπλισμό, τον έλεγχο μικροκλίματος αγροτικών κτηρίων, στην άρδευση των καλλιεργειών υπό κάλυψη και την προσομοίωση και μοντελοποίηση του οικοσυστήματος «θερμοκήπιο». Έχει περισσότερες από 180 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πάνω από 300 άρθρα σε διεθνή και ελληνικά πρακτικά συνεδρίων, ενώ το δημοσιευμένο έργο του έχει πάνω από 3500 αναφορές. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, εφόσον μέχρι σήμερα έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.