Ο Δρ. Σωτήρης Μπαντάς είναι ιδρυτής και CEO της Centaur Analytics, εταιρίας στο χώρο της αγροτικής τεχνολογίας που αναπτύσσει την ψηφιακή πλατφόρμα Internet-of-Crops® για την εξάλειψη των απωλειών και την αειφορία στην αλυσίδα αγροδιατροφής. Ο Δρ. Μπαντάς υπήρξε συνιδρυτής της εταιρίας Helic που προμηθεύει λογισμικό σε εταιρίες μικροηλεκτρονικής του Silicon Valley και εξαγοράστηκε από την Αμερικανική ANSYS. Κατέχει Διδακτορικό τίτλο και Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και του έχουν απονεμηθεί διάφορες πατέντες στις ΗΠΑ και διεθνώς. Στο πλαίσιο της εθελοντικής συμβουλευτικής δράσης του, υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος της Hellenic Emerging Technologies Industry Association και ως μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτεχνολογίας & Διατροφής, δομής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).

Topic: Τεχνολογία για την Αειφορία της Αλυσίδας από το Χωράφι στο Ράφι