Σπούδασε Γεωπονία στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

Είναι κάτοχος MSc στην Αγροτική Οικονομία της Γεωπονικής Σχολής του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ΜΒΑ (TQM) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Εργάστηκε για 11 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως Γεωπόνος, Product and Marketing Manager σε πολυεθνικές εταιρίες αγροτικών εφοδίων.

Τα τελευταία 13 χρόνια εργάζεται στον δημόσιο τομέα, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών) και συγκεκριμένα, από το 2005 μέχρι το 2010 στο Γραφείο Γεωργικών Εφαρμογών και από το 2011 μέχρι σήμερα, στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, ως Ελεγκτής.

Για δύο χρόνια (2012-2014) ήταν αποσπασμένος ως Ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, για θέματα ανάπτυξης και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Μιλάει αγγλικά και λίγα ιταλικά.