Έχοντας ασχοληθεί με το εξαγωγικό εμπόριο φρούτων, από το 2004 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται με επιτυχία στην επιχειρηματική κτηνοτροφία.

Ιδρυτικό μέλος του ΣΕΚ, έθεσε τα θεμέλια για το κτηνοτροφικό σκέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ το 2011, που εκλέχτηκε στο διοικητικό της συμβούλιο

Topic: Ευκαιρίες και προοπτικές για τον τομέα του κρέατος. Οι προοπτικές ανάπτυξης στο νέο κοινωνικo-οικονομικό περιβάλλον