Ο κ. Βασίλειος Τσεκερίδης, είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη χρηματοοικονομική (Master in Finance) από το ALBA Graduate Business School.

Εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η επαγγελματική του πορεία στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνει πλήθος έργων επιχειρησιακού σχεδιασμού, συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα,  έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας, αξιολογήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων τόσο για ελληνικούς όσο και για ευρωπαϊκούς φορείς.

Στον ιδιωτικό τομέα έχει συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση πλήθους επιχειρηματικών σχεδίων με έμφαση στον τουρισμό, την αγροδιατροφή, την ενέργεια, την καινοτομία το real. Παράλληλα, ειδικεύεται στην αξιολόγηση χρηματοοικονομικών σεναρίων και τη διαχείριση ρίσκου σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Διαθέτει άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση γαλλικών. Από το 2014 είναι διευθυντής ανάπτυξης της εταιρείας planO2 Consulting