Ειδικός Συνεργάτης στην Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Αστική Εταιρία Σερρών (ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) με αντικείμενο την  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για νομικά θέματα, παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, παροχή κάθε υπηρεσίας σχετική με τις νομικές γνώσεις μου για την υποβολή, διαχείρισης και υλοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της εταιρίας. – Παράλληλη ενασχόληση με υποθέσεις εμπράγματου, τραπεζικού, εμπορικού και ειδικότερα εταιρικού δικαίου