AgriBusiness Thessaly Summit – Conference Report 2021 (EL)

AgriBusiness Thessaly Summit 2021

Έκθεση πεπραγμένων συνεδρίου 19-20/11/2021


Το AgriBusiness Thessaly Summit που διεξήχθη στα Τρίκαλα-Θεσσαλίας στις 19-20/11/2021 με θέμα «τo μέλλον του Θεσσαλικού Κάμπου στην ψηφιακή εποχή», χαρακτηρίστηκε από πληθώρα οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων ως το σημαντικότερο γεγονός που έγινε ποτέ για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την σταθερότητα και την βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων της Θεσσαλίας.


Με ζοφερά τα μηνύματα από την κλιματική κρίση, το AgriBusiness Thessaly Summit 2021 άνοιξε για την Θεσσαλία έναν καίριο διάλογο με τεκμηριωμένες προτάσεις γύρω από τις εκτατικές και τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, την χρήση των υδάτων, το ζωικό κεφάλαιο και την γαλακτοπαραγωγή, την εξοικονόμηση ενέργειας κά. υπό το πρίσμα των χρηματοδοτικών εργαλείων και της συνέργειας μεταξύ του πρωτογενούς τομέα, των επιστημών και των επιχειρήσεων.

47 εγνωσμένου κύρους εισηγητές από μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιμελητήρια και υπεύθυνοι χάραξης πολικής τίμησαν με την παρουσία τους τις 7 συνεδρίες του AgriBusiness Thessaly Summit 2021. Ενδεικτικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος-Ενέργειας κ. Σκρέκας, ο Υφυπουργός σε Θέματα Κρατικής Αρωγής & Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές κ. Τριαντόπουλος, ο Ευρωβουλευτής κ. Κόκκαλης, ο Δ/ντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Χανιώτης, οι Γενικοί Γραμματείς του ΥΠΑΑΤ κκ. Μπαγινέτας, Καλογήρου και Παπαγιαννίδης, τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας κκ. Χατζόπουλος, Γιέμελου και του EIF κ. Δημητρακόπουλος, τα στελέχη των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια κ. Κιαρτζής, Syngenta κ. Ποντίκας, Corteva κ. Ζανάκης, Hellenic Dairies κ. Μ. Σαράντης, Barilla κ. Θεοχαρίδης, Centaur κ. Σωτηρούδας, ΤΟΕΒ Ταυρωπού κ. Μαρκινός,  ο κ. Τσιλιλής, οι Πανεπιστημιακοί του Αριστοτελείου κκ. Βλάχος, Ζαλίδης, Λουκάς, του Γεωπονικού Αθηνών κκ. Δέρκας, Κασίμης, Σάββας, Τσιμπούκας, από το Θεσσαλίας οι κκ. Γέμτος, Δαναλάτος, Κατσούλας, Κουρέτας, Μποζιάρης, Μπιλλίνης, Κίττας, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Τρικάλων κ. Γιαγιάκος, Μαγνησίας κ.  Μπασδάνης, Καρδίτσας κ. Ζυγογιάννης και Λάρισας κ. Γιαννακόπουλος, ο Δ/ντής της Ένωσης Παραγωγών N. Ολλανδίας κ. Wilms κά.

Στην Θεσσαλία, όπου παράγεται το 10% της αγροτικής παραγωγής, το 17% των βοοειδών, το 22% των χοίρων, και το 13% της αιγοπροβατοτροφίας της Ελλάδας, τα βασικά συμπεράσματα-μηνύματα που εξέπεμψαν οι ομιλητές του συνεδρίου, συνοψίζονται σε 5 ενότητες:

Α) ΚΛΙΜΑ-ΕΔΑΦΟΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 • Απαραίτητη η επικαιροποίηση του εδαφολογικού χάρτη της χώρας και η επαναστελέχωση των Ινστιτούτων Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών
 • Επιτακτική η ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων
 • Από τα 5 εκατ. στρέμματα, η διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους έχει οδηγήσει σε ερημοποίηση την ανατολική πεδιάδα (750.000 στρ. στο Νομό Λάρισας και 1,2 εκατ. στρ. στη Θεσσαλία)
 • Οι 4 μεγάλες καλλιέργειες (καλαμπόκι, βαμβάκι, σκληρό σιτάρι και ηλίανθος), συνεχίζουν και μπορούν να είναι βιώσιμες
 • Σχεδόν ανύπαρκτη η εξέλιξη των θερμοκηπίων στην Ελλάδα, συγκριτικά με την Τουρκία και τα Βαλκάνια. Αναγκαία η επέκταση των καλλιεργειών υπό κάλυψη (θερμοκηπίων – διχτυοκηπίων) για την κάλυψη της ζήτησης λαχανικών –ειδικά το καλοκαίρι- λόγω τουρισμού.
 • Η ελληνική λαχανοκομία κερδίζει συνεχώς αγορές στο εξωτερικό με μεγάλα περιθώρια επέκτασης. Η βιολογική παραγωγή κηπευτικών αποτελεί τομέα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και σημαντικές προοπτικές για τη Θεσσαλία. Η καλλιέργεια σόγιας συγκαταλέγεται σε αυτές.
 • Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες μπορούν να είναι πρότυπο κυκλικής οικονομίας και καινοτομίας. Αναλόγως της μονάδας προσφέρουν λύσεις επάλληλων καλλιεργειών, επαναχρησιμοποίηση των απορροών των υδροπονικών καλλιεργειών, αξιοποίηση υγρών αποβλήτων για καλλιέργεια μκροφυκών, χρησιμοποίηση αυτών για παραγωγή βιοντίζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών κά.

Β) ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 • Η προβατοτροφία πρέπει να εκλαμβάνεται ως ενιαίο σύνολο με τη φυτική παραγωγή.
 • Το 75% των νοσημάτων του ανθρώπου που έχουν αναδυθεί τις τελευταίες δεκαετίες προέρχονται από τα ζώα. Το 2017 στην Ελλάδα πουλήθηκαν 143 τόνοι αντιμικροβιακών για ανθρώπινη χρήση και 117 τόνοι για χρήση σε ζώα (212.6 mg/kg βιομάζας και 93.9 mg/kg βιομάζας, αντίστοιχα).
 • Το βελτιωμένο ΑΡΤΕΜΙΣ 2.0 είναι η απάντηση στην ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση της αλυσίδας του ελληνικού και εισαγόμενου γάλακτος. Βασίζεται σε υπερσύγχρονες τεχνολογίες, έχει περιορίσει τις ελληνοποιήσεις και έχει βελτιώσει την αυτοματοποίηση με συνολικό όφελος στην αλυσίδα του γάλακτος άνω των 144 εκατ. €.
 • Στις ιχθυοκαλλιέργειες το Process Analytical Technology σήμερα καταγράφει την φρεσκότητα, την μικροβιακή δραστηριότητα, την προέλευση, την αυθεντικότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αλιευμάτων.

Γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ

 • Η αύξηση των εξαγωγών προϋποθέτει πιστοποιημένα προϊόντα και επένδυση των εταιρειών σε υψηλές τεχνολογίες
 • Η ευφυής διαχείριση της Centaur (μέτρηση παραγωγής, παρακολούθηση αποθηκευμένων προϊόντων, ιχνηλασιμότητα, πρόληψη ασθενειών, πλάνο απεντομώσεων, συστήματα αερισμού κά) δίνουν σημαντικά οφέλη στον παραγωγό, στη βιομηχανία και στον τελικό καταναλωτή.
 • Η ευφυής γεωργία συντελεί στην μέτρηση εδαφικών και φυτικών δεικτών, υποστηρίζοντας τον παραγωγό στην ορθή διαχείριση του αγρού, στην ποιοτική παραγωγή και στην ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων. Περαιτέρω συμβάλει στην ορθολογική εφαρμογή λιπάσματος, στη βέλτιστη άρδευση και στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.
 • Το σήμα ποιότητας πρέπει να εκλαμβάνεται ως προαπαιτούμενο για την πώληση αγροτικών προϊόντων, αλλά και διαβατήριο για την διακίνησή τους από τον παραγωγό στον  καταναλωτή. Το AFQ αποτελεί όπλο πιστοποίησης στα χέρια των παραγωγών και στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων.

Δ) ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

 • Το υδατικό έλλειμμα και η προσαρμογή στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής επιτάσσει την αύξηση του υδατικού δυναμικού, την κατασκευή νέων ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών εντός της λεκάνης του Πηνειού ποταμού, τη μερική εκτροπή του Αχελώου, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, την βελτίωση των υφιστάμενων δικτύων μεταφοράς και διανομής νερού.
 • Απαραίτητη η τεχνική καθοδήγηση των αγροτών από επιστήμονες για την ορθή χρήση του νερού (δημιουργία Γραφείων άρδευσης). Χρέωση του νερού σύμφωνα με τον καταναλισκόμενο όγκο, αυστηρός έλεγχος στην αδειοδότηση νέων γεωτρήσεων και στη λειτουργία των υφισταμένων, εισαγωγή του περιβαλλοντικού τέλους και του κόστους χρήσης φυσικών πόρων.
 • Το «ΥΔΩΡ 2.0» του ΥΠΑΑΤ αφορά σε μεγάλες και μεσαίες εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις (χρηματοδοτούμενες από το ΠΑΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και ΣΔΙΤ) ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

Ε) ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ο σύγχρονος αγρότης οφείλει να δει τον εαυτό του ως επιχειρηματία, να επενδύσει στη μαγική λέξη «συνέργειες», και να λογίζει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ (αν και σήμερα δεδομένη), θα εισάγει προϋποθέσεις και θα βαίνει μειούμενη.
 • Η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού πρέπει να αποτελεί εθνικό στόχο. Σήμερα το 65% των αγροτών είναι άνω των 50 ετών, το 29% μεταξύ 35-50 ετών και μόνο το 6% μεταξύ 20-35 ετών.
 • Η γνώση και η καινοτομία στην Ελλάδα δεν υστερεί. Αντίθετα εκεί που υπάρχει σημαντική υστέρηση, είναι η μεταφορά γνώσης. Ισχυρή σύσταση η αναδιανομή των διαθέσιμων πόρων για την εκπαίδευση των αγροτών και η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων.
 • Η παγκοσμιοποίηση και οι διεθνείς συμφωνίες για την παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων επιβάλουν την προσαρμογή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε σύγχρονες επιχειρήσεις που παράγουν ασφαλή ποιοτικά προϊόντα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεση του ο παραγωγός σήμερα είναι υπεραρκετά. Η ΕΤΕ, είτε απευθείας, είτε συνδυαστικά με το ταμείο εγγυήσεων, το ΕΙF, το Ταμείο Ανάκαμψης, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επίπεδο εκμετάλλευσης.
 • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανακοίνωσε ότι για φωτοβολταικά μέχρι 100KWh, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα λαμβάνουν τιμή 0,80€/KWh, έναντι των ≈0,62€/KWh που ισχύει σε άλλες  περιπτώσεις.
 • Ο αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται στην προτεραιότητα των Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας. Μάλιστα ο συνδυασμός αγροδιατροφή και τουρισμός δίνουν σοβαρά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Το AgriBusiness  Forum, σταθερό στην διοργάνωση γεγονότων & συνεδρίων υψηλού επιπέδου, στο AgriBusiness Thessaly Summit 2021 ξεχώρισε για τα εξής:

 1. τις υψηλού επιπέδου επαφές μεταξύ ομιλητών, χορηγών και συνέδρων στα πλαίσια του συνεδρίου,
 2. την συμμετοχή 250 συνέδρων με φυσική παρουσία και 400 συνέδρων στη διαδικτυακή ροή,
 3. το υψηλό επίπεδο συνέδρων: επιχειρήσεις (50%), παραγωγοί (25%), επιστήμονες (20%) και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής (5%),
 4. την σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακή μετάδοση της ροής του συνεδρίου, διάρκειας 17ωρών,
 5. για τον φυσικό και διαδικτυακό εκθεσιακό χώρο προβολής των χορηγών-υποστηρικτών του συνεδρίου,
 6. για το πολυδιάστατο, εμπεριστατωμένο και πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών-εισηγήσεων-παρεμβάσεων,
 7. για την επίσκεψη πεδίου στο αποστακτήριο – οινοποιείο «Τσιλιλή»,
 8. για την συντεταγμένη συνεργασία των Επιμελητηρίων Τρικάλων, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Λάρισας,
 9. για το εκτεταμένο branding και το έντυπο/ψηφιακό υλικό επικοινωνίας–προβολής των χορηγών

 

Το AgriBusiness Thessaly Summit 2021 είχε την τιμή της συνεργασίας και της υποστήριξης από τους παρακάτω οργανισμούς:

 • Leading partners: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικά Πετρέλαια, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
 • Premium sponsors: Corteva Agriscience, Syngenta Hellas
 • Sponsors: Βιολάντα ΑΕ, Karcher Hellas, Barilla Hellas, Όλυμπος
 • Υποστηρικτές: SIRIS Μικροζυθοποιία (Voreia), Centaur Analytics, Τσιλιλής AE, ΤΟΕΒ Ταυρωπού-Καρδίτσας, FoodOxys, Δουμπιά, Κλιάφας, Interpretit, Gnomon Events, Theopetra Estate, Economia Publishing, Magnesia News
 • Επιστημονικός εταίρος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Θεσμικοί συνεργάτες: Επιμελητήρια Τρικάλων, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας
 • Με την αιγίδα των Υπουργείων: Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 • Με την συμμετοχή: του Δήμου Τρικκαίων

 

Το AgriBusiness  Thessaly Summit το 2022 θα επιδιώξει -σε συνεργασία με τους εταίρους του- να αποτυπώσει την εξέλιξη των πραγμάτων που απασχόλησαν τις εργασίες του συνεδρίου που ολοκληρώθηκε φέτος.

Εγγραφείτε στο κανάλι του YouTube του AgriBusiness Forum, στο οποίο θα αναρτηθούν οι εισηγήσεις των ομιλητών και η συνολική ροή του συνεδρίου.

Συνώνυμο της αγροτεχνολογίας, το AgriBusiness Forum αποτελεί κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το AgriBusiness Forum απευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα, αναδεικνύει την καινοτομία, και συνεργάζεται με σημαντικούς οργανισμούς εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Το AgriBusiness Forum υλοποιεί περιφερειακά & διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια και θεματικά ταξίδια, με σκοπό την διασύνδεση και την μεταφορά τεχνογνωσίας για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

 

Πληροφορίες

Χριστίνα Δ. Μάγκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, AgriBusiness Forum

Geo Routes Institute NPO